GDPR

Introduktion

Information om hur Jobtip AB behandlar personuppgifter när du använder Jobtip-tjänster. Jobtip utvecklar programvara som gör det möjligt för kandidater att söka lediga tjänster hos arbetsgivare. För dig som kandidat innebär detta att Jobtip inte är ytterst ansvarig för dina personuppgifter. På grund av detta agerar Jobtip som ett personuppgiftsbiträde för den kund som vill använda Jobtips tjänster. Slutkunden är den som i slutändan står som personuppgiftsansvarig.

För att få reda på hur din information kommer att hanteras hänvisar vi dig till det företag som du väljer att ansöka till. Jobtip kommer dock att hantera dina uppgifter medan rekryteringsprocessen pågår.

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde är den part som hjälper en annan verksamhet att behandla dina personuppgifter. Jobtip är personuppgiftsbiträde för den arbetsgivare som du väljer att söka dig till. På grund av att Jobtip utvecklar programvara för rekrytering måste Jobtip behandla dina personuppgifter och sedan leverera dem till kunden.

Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är det företag som i slutändan behandlar dina personuppgifter. Det finns ett avtal mellan detta företag och Jobtip som garanterar båda parter att dina personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för hantering av personuppgifter och känslig information.

Det är viktigt att tänka på att den personuppgiftsansvarige kan ha en annan policy för hur dina personuppgifter ska hanteras. Detta innebär att Jobtip endast följer vad detta dokument bevisar.

Vilken information Jobtip lagrar

För att du ska kunna söka till det företag du vill kan Jobtip behöva lagra information om din arbetslivserfarenhet, utbildning, CV och personligt brev.

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Länkar till sociala medier (t.ex. Linkedin)
  • Personuppgifter (om du har angett det i ditt CV)

Hur länge dina uppgifter lagras

Jobtip har gjort en uppskattning av hur lång tid en rekrytering kan ta. Denna tid är sex månader. Därför väljer Jobtip att lagra dina personuppgifter i sex månader som standard, efter denna tid raderas dina uppgifter automatiskt. I vissa fall skickar Jobtip även ett mejl med dina kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för att visa personen att du har sökt. Alla e-postmeddelanden med dina kontaktuppgifter tas automatiskt bort efter 90 dagar.

Som kandidat har du också rätt att ändra och radera dina uppgifter på begäran. Även kunden har rätt att radera dina uppgifter.

Vilka är dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter?

Du har rätt till din information. När du har fyllt i dina uppgifter får du ett e-postmeddelande som beskriver hur du ska gå tillväga om du vill ändra dina uppgifter eller bryta samtycket till att Jobtip behandlar dina personuppgifter.

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invändning mot användningen av personuppgifter för automatiserat beslutsfattande och profilering.
  • Flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Det är bra att veta att Jobtip inte ansvarar för hur slutkunden hanterar dina personuppgifter. Om du vill kontakta kunden direkt har Jobtip ingen rätt att ge dig kontaktuppgifter. Om du vill kontakta det företag som ansvarar för dina kontaktuppgifter rekommenderar vi dig att söka upp företaget. Du kan också kontrollera i annonstexten om det finns kontaktuppgifter till ansvariga rekryterare.

Vad händer med din information när du har lämnat dem?

När Jobtip har mottagit din ansökan lagras dina uppgifter i vårt system. I vissa fall skickas ett e-postmeddelande med dina uppgifter till kunden för att påminna dig om att du har ansökt. Efter att ansökningstiden gått ut skickas också ett sammanfattande e-postmeddelande med ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Jobtips system har ett sökbart register där Jobtip enkelt kan söka efter kontaktuppgifter. Endast den person som ansvarar för relationen till den kund du valt att söka till och anställda på Jobtip med särskilt tekniskt tillstånd kan se dina uppgifter. Alla uppgifter som lagras är krypterade för att öka säkerheten. All information är skyddad bakom ett användarnamn och lösenord. Alla uppgifter lagras inom EU.